UNO官方认证 ActionCard都可以结牌

UNO官方认证 ActionCard都可以结牌

农曆新年将至,大家準备好余兴节目未?有无打算趁人多,拎番副UNO出嚟玩?

谈到UNO,真係各处乡村各处例,不同学校毕业人士,对赛制都会各执一词,其中一个争议点,就係Action牌,包括Wild Draw 4、Wild、Draw 2、Skip、Reverse可否作结,答案係可以嘅!

经常有玩家表示,Action牌唔可以结牌,要额外再抽牌先得。话说近日有不少玩家唔愤气,于Twitter Tag UNO官方帐户,查询Draw Two或Wild Draw 4等Action牌能否作结,结果得到官方认证「Yes, You Can!」。

过年想玩UNO嘅朋友,记得分享呢篇新闻畀对手睇呀!上一篇:
下一篇: